ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากผู้แทนมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อ โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่