ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขอำเภอบางเลน รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

สาธารณสุขอำเภอบางเลน รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนกกระทุง และอสม.ตำบลคลองนกกระทุง รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ยาฟ้าทะลายโจร น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดทตอล (Antiseptic Disinfectant)  ( สามารถใช้กับร่างกายได้และ สามารถฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัส)  เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยสาธารณสุขขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงชุมชน ตรอก ซอกซอย ในเขตพื้นที่บ้านใกล้เรือนเคียงของมูลนิธิฯ ตำบลคลองนกกระทุงได้อย่างทั่วถึง   โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา